ไม่ต้องอ่านหนังสือเองแล้ว!! AI Tools สรุปทุกเอกสาร

ไม่ต้องอ่านหนังสือเองแล้ว!!
AI ย่อยหนังสือเป็น 1,xxx หน้าๆ
ที่สำคัญ … น้องอ่านภาษาไทยออกด้วย!!!
👇
น้องไม่ได้อ่านได้แค่หนังสือ
คุณเอา Powerpoint ทั้งไฟล์ยัดลงไปเลยยังได้!!
👇
เหมือนคุณกำลังคุยกับคนที่..
อ่านหนังสือเล่มนี้จบมาแล้วเล่าให้คุณฟัง
insightist #insightAITools

👇
ChatPDF เป็นเครื่องมือที่ช่วย
แปลงไฟล์เอกสาร PDF เป็น Chatbot
โดยไม่ต้องใช้เวลาอ่านเอกสารเอง
👇
ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่มีความยาว
กว่า 100 หน้าหรือ 1,000 หน้า
เช่น คู่มือ, บทความ, ข้อมูลวิทยานิพนธ์,
สัญญาทางกฎหมาย, หนังสือ
หรือเอกสารงานวิจัยที่ยากต่อการอ่าน
👇
สาระสำคัญของการใช้ AI ครับ
ผมจะย้ำอยู่เสมอว่า …
🟢## ประเด็นสำคัญที่สุด ## 🟢
Insight ความลับของ AI …
สำคัญที่สุด คือ การตั้งคำถามเป็นครับ
👇
สิ่งที่ผมจะสอนใน Insightist™
หลักสูตร ChatGPT & AI Intensive
คือ คุณต้องเข้าใจมันจริงๆ แล้ว
✅เข้าใจ Insight ของระบบ
✅เข้าใจ Insight ของโจทย์ที่คุณตั้ง
✅ตั้งคำถามให้ถูกต้อง เพื่อให้คุณได้คำตอบที่ใช่
ใช้งานได้ นำไปสร้างผลลัพธ์ต่อได้ออกมาได้จริงๆ
👇🏻
สำหรับ #ChatPDF
ถ้าพร้อมแล้วไปลองกันเลย!!
https://www.chatpdf.com/